Tema: Vatrogasne armature za vodu i pjenu

Dana 24. veljače 2020. godine u spremištu našeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva odradili redovnu 1. Temu prema programu Vatrogasne zajednice grada Zagreba, pod nazivom “Vatrogasne armature za vodu i pjenu”.

Naši članovi izlažu informacije o vatrogasnim armaturama.

Ova tema je poslužila kako bismo ponovili i obnovili znanje, što dodatno poboljšava našu spremnost za obavljanje intervencija.

Naš član pokazuje vrste armatura uz opis njihovog djelovanja.

Na predavanju su korištene vatrogasne armature sa naše autocisterne i naša dva člana objasnila su način upotrebe određenih armatura, uz prikaz svake od njih zasebno. Naveli su njihovu primjenu i namjenu u određenim slučajevima kada je to potrebno na intervencijama.

Spremnici opreme na našoj autocisterni.

Zahvaljujemo našim članicama i članovima na odvojenom vremenu i dolasku, kao i našoj dvojici članova Robertu i Ivanu koji su stručno odradili predavanje i pružili nam potrebne informacije o radu i djelovanju vatrogasnih armatura za vodu i pjenu.