Pregled hidrantske mreže

U ljetnom periodu tijekom 2020. godine naše vatrogaskinje i vatrogasci proveli su kontrolni pregled podzemnih i nadzemnih hidranata. Kao i ostala dobrovoljna vatrogasna društva iz grada Zagreba, dobili smo područje koje smo u određenom roku pregledali a radi se o naseljima: Sveta Klara, Trnsko i Otok.

pregled-hidranta-dvd-sveta-klara
Namjena ovakve vrste pregleda je bila kontrola njihovog stanja. Kontroliralo se da li hidrant uopće radi, tj. da li ima vode u slučaju da se dogodi požar i da se mi kao vatrogasci možemo spojiti na njega. Zatim se pregledavalo samo stanje hidranta, da li je zahvaćen korozijom i da li nedostaju neki od dijelova, njegova oznaka i slično. Sve informacije su upisivane u knjigu i unošene u mobilnu aplikaciju odmah na terenu.

nadzemni-hidrant-vatrogasni

Uspješno smo obavili pregled svih hidranata na našem području i ocjena je da je situacija dobra. Želimo upozoriti jedino vlasnike automobila koji parkiraju ispred stambenih zgrada, da malo obrate pažnju prilikom svog parkiranja i ne ostavljaju vozilo na podzemnom hidrantu. Tijekom pregleda hidranata u naselju Trnsko naišli smo na dosta podzemnih hidranata kojima nam je bio onemogućen pristup zbog parkiranog vozila na samom hidrantu. Oslobodite mjesta iznad podzemnih hidranata i oko nadzemnih, jer u slučaju požara bitno je da se čim prije možemo spojiti sa auto cisternom na hidrant a pogotovo u slučaju potrebe velike količine vode.