Požar dimnjaka – opasnosti

Uzroci požara dimnjaka

Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te će dimnjak ostati čist. Do požara u dimnjaku najčešće dolazi zbog nastalih promjena u načinu loženja i promjena gorivih tvari. Kada je dimnjak solidno i pravilno građen, ne postoje posebne opasnosti za širenje požara na ostale garđevinske dijelove.

Međutim, najčešće se događa da ima manjih građevinskih pogrešaka na dimnjaku, kao što je raspucalost dimnjaka, oštećenje vratašca i sl. U takvim slučajevima često dolazi do proširenja požara.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:

– Let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.

– Zagrijavanje zidova – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.

– Prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.

– Pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatora koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

– Karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.

– Jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.

– Let iskri iz grla dimnjaka

– Karakterističan miris paleži.

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka

  • Nazovite vatrogasce na broj 193 (112) Dežurni djelatnik će trebati vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu), postupite prema njegovim uputama.
  • Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne uljevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade)
  • Obavjiestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Oprez!

Posebno treba naglasiti da se u dimovodnom kanalu, gdje gori čađa, razvija vrlo visoka temperatura. Zbog toga je zabranjeno gašenje vodom. Vrlo visoka temperatura koja se razvija priliko gorenja čađe mogla bi dovesti do razlaganja vode na njene sastavne elemente ako bi se voda upotrijebila za gašenje požara.

Izvor: energoinspekt.hr