Razlika između P i S vatrogasnog aparata

Vatrogasne aparate punjene prahom odlikuje jednostavnost aktiviranja, te pouzdanost i sigurnost pri rukovanju. Prema posebnim zahtjevima kupca, prijenosni aparati punjeni prahom mogu se naručiti u različitim, pa i luksuznim izvedbama.

Prema konstrukciji aparata razlikujemo one pod stalnim tlakom (pogonski plin smješten izravno u samom spremniku aparata) te aparate s bočicom (pogonski plin smješten u posebnoj bočici unutar spremnika aparata).

Za gašenje zapaljivih metala (razred D) treba koristiti samo posebni prah D, kojim također punimo naše aparate prema posebnim zahtjevima kupaca. Takvi aparati su, osim D praha, opremljeni i posebnom mlaznicom koja omogućava brzo i efikasno gašenje požara zapaljivih metala razreda D.

Razlike i sličnosti

Prva razlika između “P” i “S” vatrogasnog aparata je ona vizualna. S aparat na sebi ima veliku tipku (popularno zvanu gljivu), dok P aparat na sebi ima manometar koji označava tlak u spremniku vatrogasnog aparata.

Sadržaj

U vatrogasnom aparatu oznake S nalazi se bočica sa pogonskim plinom koja se aktivira našim udarcem na gljivu. Pričekate 4-5 sekundi i započinjete gašenje pritiskom na ručicu na vrhu crijeva. U P vatrogasnom aparatu nema bočice sa pogonskim plinom već nakon izvlačenja osigurača pritiskom velike ručke na vrhu aparata započinje izbacivanje praha i gašenje požara. Zato se taj aparat zove još vatrogasni aparat pod stalnim tlakom, jer ne zahtijeva dodatni poticaj za početak izbacivanja sredstva za gašenje iz njegovog spremnika.

Aparati s bočicom pogonskog plina

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa C02 PASTOR proizvodi u dva oblika:

  • prijenosni s punjenjem od 6, 9 i 12 kg

  • prijevozni s punjenjem od 50 i 100 kg

Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba predstavlja najbrži način aktiviranja bez mogućnosti pogrešnog rukovanja. Ugrađena bočica sa C02 osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom za prekidanje na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje svih razreda požara.

PRIMJENA: Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate s C02 bočicom preporučamo koristiti u industrijskim pogonima i skladištima, stambenim objektima, hotelima, garažama te u prijevoznim sredstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Razred požara Punjenje (kg) Tip EN3 efikasnost Jedinica gašenja
ABC 6 kg S6+ 43A | 233B | C 12 JG
ABC 9 kg S9+ 55A | 233B | C 15 JG
ABC 12 kg S12 55A | 233B | C 15 JG
ABC 50 kg S50 III B nije primjenjivo
Pastor vatrogasni aparati na bazi praha s bočicom pogonskog plina

Aparati pod stalnim tlakom

Prijenosne vatrogasne aparate pod stalnim tlakom PASTOR izrađuje s punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9kg.

Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskog plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi aparati su uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar kojim su aparati standardno opremljeni, omogućava u svakom trenutku uvid u stanje aparata.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog svojih malih dimenzija i mase, preporučamo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina.

Razred požara Punjenje (kg) Tip EN3 efikasnost Jedinica gašenja
ABC 1 kg P1A 8A | 34B | C 2 JG
ABC 2 kg P2A 13A | 70B | C 4 JG
ABC 3 kg P3A 13A | 89B | C 5 JG
ABC 6 kg P6+ 43A | 233B | C 12 JG
ABC 9 kg P9+ 55A | 233B | C 15 JG
Pastor vatrogasni aparati na bazi praha pod stalnim tlakom
Izvor: pastor.hr