Nautički tečaj – protupožarna preventiva

Članovi našeg DVD- a su 25. veljače 2017. godine odradili praktični dio nastave sa polaznicima nautičkog tečaja u auto školi Siget.

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_1_zps1ljimrjq.jpg

Nakon uvodnog predavanja predavača iz auto škole, na parkiralištu su teorijski i praktični dio korištenja vatrogasnih aparata nastavili naši članovi. Nakon uvoda koji je odradio naš tajnik gosp. Dominik Koritnik, pristupilo se praktičnom dijelu. Izveli smo simulaciju zapaljenja motora, te su polaznici imali mogućnost isprobati kako gasiti požare aparatima za početno gašenje požara (P-9).

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_10_zpsr7aboeza.jpg

Uz poneki dodatni savjet prilikom korištenja vatrogasnog aparata, polaznici tečaja su dobro odradili zadatak koji je postavljen pred njih i oni koji se do sada nisu susreli sa upotrebom vatrogasnog aparata stekli su vrijedno iskustvo. Odgovorili smo i na neka pitanja koja su interesirala nazočne, te ih upozorili na sve moguće situacije sa kojima se mogu susresti prilikom gašenja požara i kako pristupiti samom požaru.

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_3_zps2yz7ecyb.jpg

Vjerujemo da je ovo početak jedne lijepe suradnje sa auto školom Siget i rado ćemo se odazvati budućim pozivima, jer svi znamo da je protupožarna preventiva bitna za sprečavanje mnogo većih katastrofa i šteta prilikom nastanka požara.

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_4_zpsmwpzkwkl.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_6_zpskzob7unj.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_7_zpsdzyfav3w.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_8_zpspqp0lltv.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_5_zps06bx5n8v.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_2_zpswtjbpi1f.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_11_zpsbaykiay4.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z380/DVD_Sveta_Klara/Nauticki%20tecaj%20-%20predavanje%20o%20aparatima/dvd_sveta_klara_teaj_upotrebe_vatrogasnih_aparata_12_zpsnujjztbl.jpg

 

PODIJELI: