Klarinje 2016

Dan otvorenih vrata DVD-a Sveta Klara ~ na proslavi dana Svete Klare 11. kolovoza. 2016. godine.

Kao i svake godine DVD Sveta Klara je dao svoj doprinos proslavi dana naselja Svete Klare, popularno zvanog ˝Klarinje˝. I ove godine smo organizirali Dan otvorenih vrata za sve naše sumještane i posjetitelje. Uz pomoć Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, izložili smo njihovo vozilo za tehničke intervencije i posjetitelji su izbliza mogli vidjeti opremu koje se koristi prilikom takve vrste intervencija. Uz pomoć hidrauličkih alata iz tog vozila, naši članovi DVD – a Sveta Klara su izveli vježbu tehničke intervencije – Spašavanje unesrećenog iz vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći. Naši članovi su vježbu izveli spretno i kvalitetno, uz oduševljeni pljesak svih okupljenih posjetitelja koji su za velikim zanimanjem pratili izvođenje vježbe.

Uz vozilo za tehničke intervencije posjetitelji su imali mogućnost razgledati naše prostorije i vozila kojima raspolaže DVD Sveta Klara. I ovaj puta smo imali kutak za najmlađe posjetitelje koji su se mogli poslužiti bojicama i vatrogasnim bojankama. Po prvi puta ove godine, imali smo izlaganje nove vatrogasne i zaštitne opreme od naših prijatelja iz tvrtke Vatropromet d.o.o. koji su predstavili i novu hrvatsku kacigu Fire COMPACT – kacigu za vatrogasna natjecanja i intervencije.

Program je bio obogaćen i nastupom kulturno umjetničkih društava, a posjetio nas je i zagrebački gradonačelnik g. Milan Bandić. Ovim putem se zahvaljujemo Mjesnom odboru Sveta Klara, tvrtci Prodelmi j.d.o.o., JVP grada Zagreba i svim prijateljima i partnerima na podršci u organizaciji ovog lijepog događaja za naše društvo i naše naselje.

Veliko hvala svim našim članovima DVD – a Sveta Klara koji su sudjelovali u organizaciji i izvođenju vježbe, te promociji našeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Vidimo se ponovno iduće godine, uz vatrogasni pozdrav; Vatru gasi, brata spasi!

(Za uvećanje slike ~ klikni na sliku)

 

Open Day DVD ~ St. Clare, to celebrate the day of Santa Clara 11 August. 2016.

As every year, DVD Klara has contributed to the celebration of the day of the village of Santa Clare, popularly known ˝Klarinje˝. This year we organized the Open Day to all our locals and visitors. With the help of the Fire Department of the City of Zagreb, were exhibited their vehicle for technical intervention and visitors are able to see up close the equipment that is used in these types of intervention. With the help of hydraulic tools from the vehicle, our members of DVD – Sveta Klara performed exercise technical intervention – rescue the injured from the vehicle that was involved in a car accident. Our members have made exercise performed skillfully and well, with enthusiastic applause of all those present visitors for very interested in performing the exercises.

With the vehicle for technical intervention visitors had the opportunity to visit our premises and vehicles available to the DVD Sveta Klara. And this time we had a playground for the youngest visitors who were able to use crayons and coloring books fire. For the first time this year, we had a presentation of the new fire and safety equipment from our friends from the company Vatropromet Ltd. who presented the new Croatian helmet Fire COMPACT – helmet for fire events and interventions.

The program was enriched by the cultural and artistic groups, and visited us and Zagreb mayor g. Milan Bandic. We would like to thank the Local Board St. Clare, the company Prodelmi j.d.o.o., JVP Zagreb and all the friends and partners for their support in organizing this beautiful event for our company and our village.

Many thanks to all our members a DVD – and St. Clare who participated in organizing and performing the exercises, and the promotion of our Volunteer Fire Department. See you again next year, with fire greeting; Fire extinguished, brother save!

(To enlarge the image ~ click on the picture)

 

PODIJELI: